kjArtan Slettemark
 << BackObituaries >>

 

 

LJUSFEST KJARTANISTAN 2009

kjArtan
kjArtan

foto: Brita Olsson till vänster och Jakob Fogelquist till höger. Klicka ovan för fler bilder.

DAGENS
KJARTANISTANSKA
KONST GÖRELSE


Video by Alvaro Campo

DA DI
DA DA
DA DI DA

NATRAJK
KRAMETTELS

KONSTEN GÅR
KONSTEN GÅR ÖVER
KONSTEN ÖVER GÅR
GÅR ÖVER ALLT
GÅR KONSTEN
ÖVER KONST

KONST ÖVER GÅNG

VARA ANDRA
ANDRA VANDRA
VARA VARANDRA
VARA VARANDRAS
VARANDRA

TAR TAN
DAKT AKT
ANDAKT
ANDART TA
AND AKT ART
ART ANDAR
TAR ANDAKT

PLAST
POLYESTER
PASS
PUDEL
PERFORMANCE
PVC
PRESIDENT

GROCESS PROCESS
VARA MEDIA JUNGFRU
VARA KONST
VARA ART
VARA MEDIA
BARA VARA KONST
BARA VARA

GET YOUR
ART IDENTITY
STRAIGHT

OMEN IN NOMEN
KONSTEN FINNS I
NAMNET
I NAMNET FINNS KONSTEN

TA EMOT
KONSTENS
VÄLSIGNELSE